Blad QPO

De Stichting QPO is uitgever van ‘Qua Patet Orbis’, een glossy magazine voor en over het Korps Mariniers. Qua patet orbis (zo wijd de wereld strekt) is de wapenspreuk van het Korps. QPO verschijnt drie keer per jaar in april, juli en december.

Killer content
Door een abonnement op QPO blijft u op de hoogte van de activiteiten van onze parate marinierseenheden. Schitterende fotoreportages over oefeningen en ernstinzet van onder andere de Marine Combat Groups (1 MCG en 2 MCG), de Surface Assault en Training Group (SATG) en Task Groups geven een uniek inkijkje in hun activiteiten. Door een mix van sterk vakinhoudelijke artikelen, sfeerbeschrijvingen en huishoudelijke mededelingen houdt u aansluiting met het Korps Mariniers van vandaag.

Over Het Korps
Het Korps Mariniers, opgericht 10 december 1665, is een onderdeel van de Koninklijke Marine en een van de oudste militaire onderdelen van de huidige Nederlandse krijgsmacht. Van oudsher bestaat het Korps Mariniers uit infanteristen die dienstdoen op oorlogsschepen en ingezet kunnen worden op de grens van zee en land. Hoewel het korps sinds de jaren negentig van de vorige eeuw in toenemende mate wordt ingezet voor crisisbeheersingsmissies landinwaarts, zijn amfibische operaties nog steeds een belangrijk element van het korps.

Voor wie maken we QPO
Een abonnement op QPO is onmisbaar voor iedere actief dienende marinier. Voor reservisten van het Korps en oud-mariniers is het Korpsblad de essentiële informatiebron over alles wat hun buddies in actieve dienst bezig houdt. Collega’s van andere krijgsmachtdelen krijgen door een abonnement op QPO een uitstekend beeld van de mogelijkheden en eigenaardigheden van dit bijzondere regiment. Defensiespecialisten, beleidsadviseurs en politieke portefeuillehouders zetten zichzelf met QPO op een kennisvoorsprong. Voor enthousiastelingen is de QPO als een warm bad.

KLIK HIER OM U TE ABONNEREN